Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Оригинални Статии

Редки ендодонтски морфологични феномени при постоянните молари на българското население: Честота и расова характеристика

Е-мейл Печат ПДФ

Я. Кузманова* и студентска изследователска група**:  А. Кюллю, Д. Кунтис,
 Д. Искрова, М. Малчева, Р. Тодоров, Р. Петрова, П. Левентис

*Гл. асистент в Катедра Консервативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ, София
Д-р Янета Кузманова е главен асистент в катедрата по Консервативно зъболечение във ФДМ, гр. София. Научните и интереси са в сферата на ендодонтията - ендодонтска имплантология и възстановяване на перфорации с МТА. Работи и със студентски кръжоци в направление на ендодонтска рентгенология и антропология.

**Бивши студенти във ФДМ, МУ, София

 

Резюме. Високата честота на изява на някои редки ендодонтски морфологични вариации като С-образен корен и канал, еднокоренов молар и свръхброен корен се счита за монголоиден белег, особено по отношение на втория долен молар. Няма данни относно изявата на тези феномени при българското население.
Целта на изследването бе да установим честотата на тези редки вариации в съзъбието на българското население и да направим изводи относно расова му характеристика.
Изследвани са 510 случая от всички постоянни молари, преимуществено с ендодoнтско лечение. Използваните методи са директен клиничен оглед на пулпната камера и рентгенографски метод. Установихме, че С-образен канал се среща най-често при М2 inf (9,1%). Еднокоренов молар най-често се наблюдава при третите молари (16-33,3%). Свръхброен корен най-често има при долните молари в следния порядък – М2 (6,7%), М3 (6%), М1 (3,8%). При M2 inf се среща целият спектър на тези редки аномалии (5,5%).
Като извод, честотата на тези аномалии при съвременното българското население е съизмерима с тази при европеидната раса.
Ключови думи: ендодонтска антропология, молари, морфологични вариации  

Последно променен на Сряда, 11 Февруари 2015 08:43 продължава>
 

Ефективност на субгингивалните иригации с Chlorhexidine 0.2% (CORSODYL) в третирането на пародонталния джоб

Е-мейл Печат ПДФ

Димо Даскалов*

*Получил първо място в студентски конкурс на GlaxoSmithKline за 2008г. с публикуваната тук разработка. Упражнява професията на лекар по дентална медицина в родния си град Варна.

Производителите на средства за орална хигиена предлагат широк спектър от препарати на основата на хлорхексидин глюконат. Хлорхексидинът е един от най-ефективните антисептици в денталната медицина и не случайно се използва за златен стандарт. Той е катийонен бисбигуанид (фиг.1) с ниска токсичност, висок афинитет за прикрепяне към кожни и мукозни мембрани, изразена антибактериална активност спрямо широк спектър от Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, включително и към пародонтопатогенни като Porphyromonas gingivalis и Аctinobacillus actinomycetemcomitans1 , гъбички, спирили, дерматофити и някои липофилни вируси2.

Последно променен на Сряда, 11 Февруари 2015 08:44 продължава>
 


Страница 11 от 11

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.