Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Оригинални Статии

Множествен кариес. Проблемно - ориентиран подход в диагностиката и лечението

Е-мейл Печат ПДФ

Д-р С. Димитрова
Д-р Г. Томов, дм,
Факултет по Дентална медицина – МУ Пловдив

продължава>
 

Защо възниква постоперативна чувствителност при композитни обтурации на дъвкателни зъби? Критичен анализ на вероятните причини и механизми

Е-мейл Печат ПДФ

Н. Манчорова, дм

Гл. асистент, катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия”,
Факултет по Дентална медицина – Пловдив.

Статията е рецензирана от
Проф. д-р Ст. Владимиров, дм
Факултет по Дентална медицина
МУ - Пловдив

Възможностите на новите поколения естетични обтуровъчни материали налагат адхезивните композитни възстановявания като най-честия избор при лечение на зъбен кариес. Лечебният подход се преосмисля и насочва към щадяща препарация, адхезивно свързване и възпроизвеждане на индивидуалните характеристики на зъбната корона по цвят, форма и обем. Нерядка находка в клиничната практика са оплакванията от постоперативна чувствителност (ПОЧ) при адхезивно обтуриране на I и II клас кавитети с фотокомпозит.
Съществува дискусия за вероятния етиопатогенетичен механизъм за поява на ПОЧ.
Полимеризационното свиване на КМ, следвано от микропропускане и действие на хидравличните сили върху отворените дентинови каналчета, е поставено под съмнение като единствен механизъм за поява на ПОЧ. 

Последно променен на Сряда, 11 Февруари 2015 08:44 продължава>
 


Страница 10 от 11

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.