Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Ксеростомия: разпространение, диагностика и лечение

Е-мейл Печат ПДФ

 M. Navazesh, S.K.S. Kumar
Compendium of Continuing Education in Dentistry, 30, N 6, 2009


Резюме: В тази статия се обобщават обичайните причини, клиничната изява и усложненията, причинени от ксеростомията и хипофункцията на слюнчените жлези. Разгледания в този случай проблем се отнася предимно за възрастната популация от населението и дискутира различните варианти за неговото решаване.


Днес, средната продължителност на живота в САЩ е изчислена на приблизително 77,8 години. Това е един своеобразен  рекорд. Процентът на популацията на възраст 75 и повече години е бил през 2005 година 6%. Очаква се до 2050 година този процент да се удвои и да стане 12 %. От една страна по-високата средна продължителност на живота е израз на напредъка в здравеопазването, но от друга се очаква увеличаване  на широко разпространените, свързани с по-голямата възраст хронични заболявания и състояния. От 2004 до 2005 година, делът на възрастните хора с ограничена двигателна активност обхващаха от 25 % от хората на възраст между 65-74 години и до 60 % от хората на 85 и повече години.
Артритът и други скелетно-мускулни състояния бяха с най голям брой сред хроничните заболявания, водещи до намалена активност при възрастните , следвани от сърдечните и циркулаторните разстройства.
Процентът на възрасните, имащи три или повече съществуващи заболявания се увеличи с възрастта както следва: от 7 % при тези на възраст между 45-54 години до 37% при хората на 75 и повече годишна възраст. Очевидно, по-големият лекарствен прием е свързан с тези хронични заболявания, няколко от които имат връзка със сухотата в устата и произтичащите от това усложнения. В тази статия ще се направи обобщение на етиологията, диагностиката и решаването на проблема ксеростомия и хипофункцията на слюнчените жлези, с подчертана насоченост към по-възрастната част от населението.


Определение
Ксеростомията е симптом, който се определя като суха уста. Тя може да има обективна връзка с хипофункция на слюнчените жлези. Един пациент се определя, че е с намален дебит на слюнчения поток, ако неговата стойност при нестимулирано слюноотделяне е по-малка или равна на 0,1 мл/мин., измерен за 5 до 15 минути или ако неговата стойност при дъвкателно-стимулирано слюноотделяне е по-малка или равна на 0,7 мл/мин, измерен за 5 минути.


Разпространение
Разпространението на ксеростомията в цялата популация е неясно поради малкия брой изследвания. Данните за разпространението варират като започват от 0,9% и достигат 64,8%. Случаите на ксеростомия се увеличават от 6% при петдесет годишните до 15% при хората на 65 годишна възраст. Според едно изследване честотата на случаите с ксеростомия при хора на 65 и повече годишна възраст е приблизително 30%. Така или иначе, разпространението на този проблем достига 100% при пациенти със синдром на Сьогрен и при такива, които са подложени на лъчетерапия поради заболяване от рак в областта на главата и шията.


Етиология
Стареенето само по себе си няма значително влияние върху секреторната функция на жлезите. Няколко фактора като намаляването на птиалина, увеличаването на муцина и по-малката стимулация на периферните рецептори се предполага, че имат връзка с ксеростомията при по-възрастните. Ксеростомията и/или  хипофункцията на слюнчените жлези в тази популация се свързва с редица системни нарушения /таблица 1/ и прием на определени лекарства /таблица 2/.


Таблица 1

Обичайни системни състояния , свързани с хипофункция на слюнчените жлези и ксеростомия:
• Синдром на Сьогрен
• Ревматоиден артрит
• Ювенилен идиопатичен /ревматоиден/ артрит
• Системен лупус еритематозус
• Първична билиарна цироза
• Саркоидоза
• ХИВ
• Депресия
• Автоимунен тиреоидит
• Хроничен панкреатит
• Целиачна болест
• Кистична фиброза
• Синдром на Даун
• Таласемия майор
• Анорексия/ Булимия
• Бъбречна болест
• Хранителна недостатъчност
• Дехидратация
 

 Таблица 2
Обичайни класове медикаменти, които се свързват със слюнчена хипофункция и/или ксеростомия:
• Антихолинергични
• Трициклични антидепресанти
• Седативни и транквилизатори
• Антихистаминови препарати
• Антихипертензивни / алфа-блокери, бета-блокери, диуретици, калциеви антагонисти, ангиотензин-конвертазни инхибитори/
• Цитотоксични
• Антиепилептични
• Антипаркинсонови лекарства           
                                                             
Броят на случаите се увеличава с увеличаване на приема на лекарсва, към които принадлежат над 400 вида. В петгодишно изследване  беше оценена зависимостта на връзката суха уста - продължителен прием на медикаменти. Беше установено, че тежестта на ксеростомията се увеличава сред жените и е свързана с прием на медикаменти, които спадат към групите на антиангинозните, диуретиците, антидепресантите, антиастматичните, а също и тироксина. Ксеростомията и хипофункцията на слюнчените жлези представляват основни усложнения при лъчелечение и химиотерапия. Дългосрочната заболеваемост при пациенти, които получават едновременно лъчелечение и химиотерапия е значителна вследствие на което се получава ксеростомия, хипофункция на слюнчените жлези и тежка дисфагия.


Клинична картина и усложнения
Отделената в устната кухина слюнка подпомага процесите на почистване, преглъщане, вкусовата сетивност, говора и храносмилането. При една хипофункция на слюнчените жлези тези процеси се смущават. Оралната лигавица може да изглежда суха и изпръхнала. Езикът може да е сух и фисуриран /фиг. 1/. Обичайни находки при пациенти с такава хипофункция са също зъбния кариес, повишеното натрупване на плака, гингивалното възпаление и пародонтита/Фиг.2/. Инфекции като оралната кандидоза /фиг. 3/ и увеличението на слюнчените жлези от сиалоаденит са често срещани при пациенти с умерена до тежка саливаторна хипофункция/фиг. 4/.

Трудностите при дъвчене и преглъщане също могат да са знак за напреднала слюнчена хипофункция и могат да доведат до непълноценно хранене. Задържането на снемаемите протези може да се затрудни поради недостиг на слюнка./Таблица 3/


Таблица 3
Усложнения, свързани със слюнчена хипофункция и ксеростомия:
- Зъбен кариес /в частност кариеса на корена, на шийките и по нетипични места- режещи ръбове и туберкули/
- Кандидоза
- Ангуларен хейлит
- Сиалоаденит
- Атрофичен, фисуриран и парещ език
- Дисфагия
- Затруднено сдъвкване на храната
- Затруднения в говорната функция
- Затруднено задържане на подвижни протези


Диагноза
Денталните лекари могат да използват прост алгоритъм, чрез който да открият по-лесно пациенти, изложени на риск от развитието на тези проблеми и да измерят дебита на слюнчения поток като средство за обективна оценка. Клиницистите могат да приложат простичка анкета, с чията помощ да установят дали пациентът е със суха уста. Положителен отговор на следващите четири въпроса се свързва с наличието на слюнчена хипофункция.
1. Изглежда ли Ви твърде малко количеството слюнка, което отделяте в устата си?
2. Чувствате ли сухота в устата си по време на хранене?
3. Имате ли трудности при преглъщане по време на хранене?
4. Пиете ли течности, когато се храните за да улесните преглъщането?

За диагностициране могат да се използват визуално-аналогови скали и/или обикновена такава, базирана на отделни категории. Като например може да се приложи: Аз имам/нямам леко/тежко/неприятно усещане за сухота в устата. Обективни измервания едновременно на количествени и качествени промени в слюнката най-добре се проявяват в слюнка, събрана от отделните жлези или от всички жлези, като така се отчитат промените в цялостната слюнка. За доказване на диагнозата е необходима подробна медицинска анамнеза, в която има информация за прием на медикаменти и последващ клиничен преглед. Допълнителни тестове като серологични изследвания /антинуклеарни антитела като ревматоиден фактор, анти-Ro/анти-SS-A, анти-La/анти-SSB/, малка биопсия от слюнчена жлеза /за регистриране на лимфоцитна инфилтрация за елиминиране наличието на системни заболявания като синдром на Сьогрен или лекарствено индуциран сиаладенит/, образна диагностика на слюнчените жлези като сиалография и сцинтиграфия и сиалометрични изследвания могат да бъдат изискани за потвърждаване на диагнозата и да определят дали има други скрити системни състояния. Необходима е консултация с лекар, а също и критично дискутиране на предписаните лекарства , които могат да са свързани с наличието на ксеростомия. Тази дискусия касае евентуално намаляване на предписаната доза на тези лекарства, или заместването им с други, които нямат или имат минимални странични ефекти, които засягат слюноотделянето.


Лечение
След поставяне на диагнозата и определяне на възможните скрити причини, денталният лекар би могъл да започне лечение на тези пациенти в зависимост от тежестта на състоянието. Дори и краткотрайно, едно симптоматично или палиативно лечение е доказано, че може да е от полза, особено ако има добро разбирателство между лекар и пациент./Таблица 4/.


Таблица 4:
Повлияване на слюнчената хипофункция и ксеростомия
Симптоматично  лечение :
 - Често пиене на вода
- Употреба на води и гелове за уста
- Овлажнител за през нощта
- Намаляване приема на кофеин и алкохол
- Стимулиращи слюнчената секреция дъвки без захар и дражета
- Заместител на слюнката
Системно лечение:
-Парасимпатикомиметици:
Пилокарпин /5мг, р.о., три пъти дневно/
Cevimeline (30 mg, p.o., три пъти дневно)
Пилокарпин вода за уста (1% до 2% разтвор, 1 минута жабурене/


 Честото отпиване на вода, употребата на несъдържащи алкохол води за уста, гелове, разтвори, дъвки без захар и ментови дражета са доказали ползата си в намаляване чувството за сухота в устата. Поради това, че ксеростомията се чувства по-силно нощем, употребата на овлажнител е полезна. Избягването на дехидратация, чрез минимален прием на кофеин и алкохол също помага. употребата на изкуствена слюнка не се приема много добре от пациентите. Тежката хипофункция на слюнчените жлези и свързаната с нея ксеростомия може да бъде повлияна от парасимпатикомиметици като пилокарпин НСL(SALAGEN, Pharmacia, Saint Paul, MN). Така или иначе страничните ефекти на това лечение като изпотяване, вазодилатация, главоболие и често уриниране могат да предизвикат негативни реакции у пациента. Cevimeline HCl (Evoxac, Daiichi Sankyo Inc., Tokyo, Japan) е друго средство, одобрено от FDA за лечение на сухота в устата при синдром на Сьогрен и се предписва в дозировка 30 мг, per os, три пъти дневно. Пилокарпин НСl е показал ефективност, когато е използван под формата на вода за уста за една минута при здрави хора. Това показва обективно увеличение на слюнчения поток /с 1% и 2% концентрация/ и на субективния слюнчен поток /с 2% концентрация/. Amifostine (Ethyol, ALZA Corporation, Mountain View, CA) е ефективно при пациенти на лъчетерапия. Amifostine е тиолово средство, което има клетъчнопротективен ефект, благодарение на няколко механизма, към които се отнасят отстраняване на свободните радикали, защита на ДНК, увеличаване на възстановителните способности и редукция на клетъчната хипоксия. Лечението има одобрението на FDA за намаляване случаите на умерена до тежка ксеростомия при пациенти със съпътстваща лъчетерапия, поради рак в областта на главата и шията.
Флуориди, реминерализиращи разтвори и некариесогенна диета са фактори с голямо значение за профилактика на зъбния кариес /Таблица 5/. Редовните прегледи при зъболекар би трябвало да се провеждат на всеки два до шест месеца, основаващи се на наличие на рискови фактори и предразположение към заболяване, като минали данни за кариес, пародонтален статус, количество и качество на слюнката и състояния, които не позволяват на пациента да спазва добра орална хигиена.


Таблица 5:
Повлияване на зъбния кариес при пациенти със слюнчена хипофункция:
- Ежедневна употреба на флуорирана паста за зъби – 0,05 NaF
- Ежедневна употреба на флуориден гел -1% NaF, 0,4% SnF
- Апликации на лак, съдържащ 0,5% NaF
- Редовни зъболекарски прегледи.

Заключение
Популацията на възрастната част от населението нараства и съобразно това се увеличават и заболяванията, които съответно изискват медикаментозно лечение. Това потенциално може да увеличи разпространението на ксеростомия и хипофункция на слюнчените жлези. Доброто познаване на предразполагащите фактори, клиничните изяви и усложнения, свързани с този проблем ще помогнат за по-доброто му решаване. Профилактичните мерки ще повишат качеството на живот при възрастните пациенти, които са много по-предразположени към развитието на ксеростомия.

 

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.