Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МЕСТОПАЗИТЕЛИ

Е-мейл Печат ПДФ
Радосвета Андреева, д.м.
Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Варна

PROTOCOL FOR THE USAGE OF SPACEMAINTAINERS

Radosveta Andreeva, PhD
Department of pediatric dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Varna

Резюме:
Съхранението на функционалната пълноценност на временните зъби до периода на физиологичната им смяна, е условие за оформяне на нормална зъбно-челюстна система Целта на настоящото изследване е да се проследи връзката между преждевременната екстракция и нарушението в оформянето на зъбната дъга в зависимост от периода на загуба, вида и положението на изгубения зъб в зъбната дъга. Анализът на промените би начертал правилния комплексен подход на лечение на децата с преждевременна загуба на временни зъби и създаване на протокол за поставяне на местопазители от детските и общопрактикуващи дентални лекари.

Ключови думи: местопазители, преждевременна екстракция, временни зъби

ABSTRACT:
The preservation of the functionality of the temporary teeth to the period of their physiological exfoliation is a significant condition for the formation of a normal dento-facial system The purpose of our study is to show the connection between the premature extraction and the violation in the shaping of the dental arch, depending on the period of loss, the type and position of the lost tooth in dental arch. The analysis of the changes would be a guidance for a better complex treatment ofchildren with premature loss of temporary teeth and for creating a protocol for using a space maintainers by the dentists.
 
Key wards: space maintainers, premature extraction, primary teeth
 
 

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.