Онлайн списание на БЗС

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ВРЕМЕННИ ЗЪБИ

Е-мейл Печат ПДФ
Радосвета Андреева
Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Варна
 
An algorithm for treatment of children with prematurely lost teeth
 
Radosveta Andreeva
Department of pediatric dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Varna
 
 
 
РЕЗЮМЕ
Децата с преждевременна загуба на временни зъби са с висока кариес активност и са рискова група за развитие на ЗЧД.Основните рискови фактори за ранна зъбна загуба са: DMF(T+t) и негативното поведение, следвани от „страха от дентално лечение“ и „оралната хигиена“. Познаването на рисковите фактори, водещи до ранна зъбна загуба ни дава ценни насоки в създаването на алгоритъм за комплексно лечение при тези деца.
 
Ключови думи: преждевременна екстракция, временни зъби, малоклузия
 
ABSTRACT
Children with prematurely lost teeth are in a higher risk of caries lesions and malocclusions.The main risk factors of the early tooth lost are DMF(T+t),behavior problems, dentofobia and oral hygiene. The good knowledge the factors that leads to premature lost of teeth, can guide us to create an algorithm for a complex treatment of this children
 
Key wards: premature extraction, primary teeth, malocclusions
 
 
 

СЪБИТИЯ

Национален форум по дентална медицина - гр. Хасково

Хасково

14 - 16 септември 2018 г. 

 

Семинар на УС на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисаря

Хисаря

6 октомври 2018 г. 

 

Есенна сесия на регионален форум „Верея Дент“

Стара Загора

6 октомври 2018 г.  

 

Национален форум по дентална медицина - Банско

Банско

12 - 14 октомври 2018 г.